Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
46456
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46456

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monumentaal burgerhuis met karakteristieke naoorlogse vormgeving, gesigneerd P. Breugelmans. Het geheel telt drie op twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak en werd kadastraal geregistreerd in 1947.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Nijverheidsstraat 5-7 (Zaventem)
Monumentaal burgerhuis van drie op twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak, gesigneerd P. Breugelmans en kadastraal geregistreerd in 1947, rechts aansluitend bedrijfsgebouw.