Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie en Armenschool van de Sint-Kwintensparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46460
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46460

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige pastorie en armenschool van Sint-Kwinten. Complex in 1546 opgericht en waarin in 1567 de armenschool van de Sint-Kwintensparochie werd ondergebracht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie en Armenschool van de Sint-Kwintensparochie

Naamsestraat 149-155 (Leuven)
Complex in 1546 opgericht en waarin in 1567 de armenschool van de Sint-Kwintensparochie werd ondergebracht. In zijn huidige vorm: ensemble van dertien traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend zadeldak met dakkapellen.