Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof te Kwatem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46473
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46473

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwen uit de 19de eeuw gegroepeerd rondom de drie zijden van de geplaveide binnenplaats. Boerenhuis van acht traveeën met anderhalve verdieping.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Kwatem

Kwatemstraat 2 (Herne)
Gebouwen uit de 19de eeuw gegroepeerd rondom de drie zijden van de geplaveide binnenplaats. Aan de straatzijde over de ganse breedte afgesloten met een ijzeren hekken op een lage bakstenen muur met centraal, twee opengaande vleugels, gevat tussen schamppalen en bakstenen pijlers.