Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46476
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46476

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteelstraat nr. 59. Lage begin-20ste-eeuwse dorpswoning met gecementeerde lijstgevel. Rechthoekige muuropeningen met verzorgd schrijnwerk, beluikte vensters en centrale paneeldeur met beglazing en mooi hekwerk. Rechts, smeedijzeren hek als doorgang naar achtergelegen erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kasteelstraat 59 (Damme)
Lage begin-20ste-eeuwse dorpswoning met gecementeerde lijstgevel.