Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Landelijke modernistische woning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
46480
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46480

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bescheiden, modernistische woning van 1947 naar ontwerp van J. P. Blondel ingeplant op een ruim, hellend perceel met ten zuidwesten een prachtig uitzicht op de vallei van de Jezuïetenbeek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning Chantren

Heidedreef 46 (Linkebeek)
Modernistische woning van 1947 naar ontwerp van J. P. Blondel, twee bouwlagen op een rechthoekig grondplan met een garage van één bouwlaag in een afzonderlijk volume, met elkaar verbonden door een opengewerkte houten luifel.