Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46483
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46483

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing gebouwd volgens een spiegelbeeldschema.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

Predikherenstraat 29-35 (Wingene)
Eenheidsbebouwing gebouwd volgens een spiegelbeeldschema.