Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning Vander Gught

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
46489
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46489

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis in een verzorgde, late art-decostijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning Vander Gught

Dorpsstraat 18 (Sint-Genesius-Rode)
In de lintbebouwing opgenomen burgerhuis in een verzorgde, late art-decostijl, het is een verbouwing van een bestaande woning naar ontwerp van architect Jan Albert uit 1941.