Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van zes stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46491
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46491

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 1-11. Eenheidsbebouwing van zes eenlaagswoningen van twee trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XX a. Late variante van het gebruikelijke type met aaneengesloten enkelhuisjes vlg. spiegelbeeldschema. De verankerde en beschilderde lijstgevels op zwarte plint zijn hierboven de venstertrav. en gootlijst gemarkeerd door een dakkapel opgenomen in een tuitgeveltje. Voorts afwerking naaAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Van Voldenstraat 1-11 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van zes eenlaagswoningen van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Late variante van het gebruikelijke type met aaneengesloten enkelhuisjes volgens spiegelbeeldschema.