Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begraafplaats Zaventem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
46492
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46492

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De begraafplaats van Zaventem ligt ten oosten van de woonzone, meer bepaald in het landelijke gebied dat begrensd wordt door de zogenaamde bocht van Nossegem.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begraafplaats Zaventem

Kerkhoflaan (Zaventem)
De begraafplaats van Zaventem ligt ten oosten van de woonzone, meer bepaald in het landelijke gebied dat begrensd wordt door de zogenaamde bocht van Nossegem.