Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van vijf arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46540
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46540

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Arbeiderswoningen, vermoedelijk naar ontwerp van architect J. Walleghem (Brussel) van 1920; muuropeningen evenwel niet uitgevoerd volgens plannen. Eenheidsbebouwing van vijf huizen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van vijf arbeiderswoningen

Brugseweg 287-295 (Ieper)
Arbeiderswoningen, vermoedelijk naar ontwerp van architect J. Walleghem (Brussel) van 1920; muuropeningen evenwel niet uitgevoerd volgens plannen. Eenheidsbebouwing van vijf huizen.