Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46546
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46546

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verlorenhoek nr. 10. Hoeve minimaal teruggaand tot het laatste kwart van de 18de eeuw, cf. bebouwing op deze plaats op kaartboek parochie Ooigem (1778). Op primitief plan (ca. 1830) afbeelding van drie volumes, een woonhuis ongeveer parallel met de straat en een haaks daarop gebouwd stal-/schuurvolume en bakhuisje. De hoeve was toen in eigendom van Franciscus De Smet en werd bewoond door JAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Verlorenhoek 10 (Wielsbeke)
Hoeve minimaal teruggaand tot het laatste kwart van de 18de eeuw. In 1940 laten de weduwe en kinderen van landbouwer Pieter Amerlynck – Baeckelandt de hoeve na een bombardement heropbouwen. Roodbakstenen dubbelhuis van een bouwlaag onder geknikt zadeldak. Haaks op woonhuis een schuur-/ stalvolume onder zadeldak van golfplaten. Restanten vroegere zwingelarij ten zuidwesten.