Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee dubbele villa's in eenvoudige cottage-stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
46559
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46559

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee tegelijkertijd opgerichte villa's uit 1931.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dubbele villa's in eenvoudige cottage-stijl

Beekstraat 39-45 (Sint-Genesius-Rode)
Villa's in L-vormig grondplan met toren in de oksel van de L, kadastraal geregistreerd in 1931 inbegrepen plan van aanleg van de tuinen.