Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
46565
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46565

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drie bouwlagen en drie traveeën tellend enkelhuis, dat volgens de bouwvergunning dateert van 1865 en waarvoor het gevelontwerp gesigneerd is door architect V. Louckx.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Blijde-Inkomststraat 31 (Leuven)
Drie bouwlagen en drie traveeën tellend enkelhuis, dat volgens de bouwvergunning dateert van 1865 en waarvoor het gevelontwerp gesigneerd is door architect V. Louckx.