Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve van circa 1914

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 46568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46568

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve, kadastraal geregistreerd in 1914.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve van circa 1914

Binneweg 68 (Aarschot)
Hoeve, kadastraal geregistreerd in 1914.