Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Antoniusstraat: oudste deel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
4657
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4657

Besluiten

Parochiekerk Sint-Niklaas met omgeving en oudste deel van een straat
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1980  ID: 1435

Beschrijving

Dit dorpsgezicht in het centrum van Zoerle-Parwijs omvat het oudste deel van de vroegere Schoolstraat (nu Sint-Antoniusstraat). Dit deel van het dorp wordt gekenmerkt door laat 18de-eeuwse of vroeg 19de-eeuwse dorpswoningen.Waarden

Het oudste gedeelte van de Schoolstraat (nu Sint-Niklaasstraat en Sint-Antoniusstraat) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoningen

Sint-Antoniusstraat 6-9, 11 (Westerlo)
Dubbelhuisjes van drie à vier traveeën onder zadeldak met oudere kern en volumes, opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Sint-Niklaasstraat 25 (Westerlo)
Hoekhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, mogelijk met 18de-eeuwse kern.