Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46579
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46579

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

19de-eeuwse hoeve. Inrijpoort onder houten latei met zandstenen posten en een voetgangersdoorgang van arduin opgenomen in een dienstgebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semigesloten hoeve

Zwaanstraat 3 (Galmaarden)
19de-eeuwse hoeve. Inrijpoort onder houten latei met zandstenen posten en een voetgangersdoorgang van arduin opgenomen in een dienstgebouw.