Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hofstede De Pensé

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46580
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46580

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oostendse Steenweg nr. 273. "Hofstede genaemt De Pensé" cf. ommeloper van 1789. Achterin gelegen hoevecomplex, uit de 18de eeuw of ouder, bestaande uit losse bestanddelen. Temidden van een weiland en verbonden met de straat via een lange dreef geflankeerd door knotwilgen en weiden. Afgebeeld op de ommeloper van 1789 met erfoprit via de huidige Ossenstraat, hier weergegeven als "Landtwegh", als hAanduiding van

Is de vaststelling van

Hofstede De Pensé

Oostendse Steenweg 273 (Brugge)
Achterin gelegen hoevecomplex, uit de 18de eeuw of ouder, bestaande uit losse bestanddelen.