Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
46603
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46603

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee onderkelderde burgerhuizen in spiegelbeeld, uitgewerkt als eenheidsbebouwing van in totaal vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met borstwering, uit de jaren 1930. De panden werden kadastraal ingetekend in 1936.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Alex Feldheimstraat 16-18 (Zaventem)
Twee onderkelderde burgerhuizen in spiegelbeeld, uitgewerkt als eenheidsbebouwing, van in totaal vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kadastraal ingetekend in 1936.