Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Rosanova

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
46611
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46611

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Gracialaan, binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995. Villa ontworpen in 1947 door architect Gui Rousseau (Brussel) nadat de oorspronkelijke villa werd verwoest.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Rosanova

Christianalaan 2 (De Haan)
Gelegen op de hoek met de Gracialaan, binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995. Villa ontworpen in 1947 door architect Gui Rousseau (Brussel) nadat de oorspronkelijke villa werd verwoest.