Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46640
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46640

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve met gebouwen uit 18de en 19de eeuw gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats. Inrijpoort met arduinen posten en houten latei; achteraan een duiventil.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Commijn 7 (Bever)
Gesloten hoeve met gebouwen uit 18de en 19de eeuw gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats. Inrijpoort met arduinen posten en houten latei; achteraan een duifhuis.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Gesloten hoeve

Commijn 7 (Bever)