Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Brandhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46646
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46646

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij vervallen hoeve, in huidige vorm daterend uit de 19de eeuw doch met oudere kern. Twee verdiepingen hoog boerenhuis van baksteenmetselwerk (Rijnvorm), afgedekt met een zadeldak (pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brandhof

Brandhofstraat 36 (Kapelle-op-den-Bos)
Vrij vervallen hoeve, in huidige vorm daterend uit de 19de eeuw doch met oudere kern. Twee verdiepingen hoog boerenhuis van baksteenmetselwerk, afgedekt met een zadeldak.