Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Hubertus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46649
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46649

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk gotisch doch tijdens het classicisme grondig gewijzigd gebouw. Samengesteld uit ingebouwde westertoren, drie beuken van drie traveeën en polygonaal koor, geflankeerd door rechte kapellen; 18de-eeuwse sacristie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Hubertus

Pastoriestraat zonder nummer (Haacht)
Oorspronkelijk gotisch doch tijdens het classicisme grondig gewijzigd gebouw. Samengesteld uit ingebouwde westertoren, drie beuken van drie traveeën en polygonaal koor, geflankeerd door rechte kapellen; 18de-eeuwse sacristie.