Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Laatgotisch burgerhuis uit 1516

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46653
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46653

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 51. Laatgotisch diephuis van 1516 gebouwd i.o.v. edelsmid Jacob Cnoop, schoonvader van schilder Gerard David. Vier trav. en drie bouwl. onder zadeldak. 1925: restauratie n.o.v. architect L. Viérin (Brugge) o.m. aanbrengen van kruiskozijnen op eerste en tweede bouwl., en driepasnissen in de borstweringen. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie in 1995 n.o.v. architect H. DavAanduiding van

Is de vaststelling van

Laatgotisch burgerhuis uit 1516

Vlamingstraat 51 (Brugge)
Laatgotisch diephuis van 1516 gebouwd in opdracht van edelsmid Jacob Cnoop, schoonvader van schilder Gerard David. Vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.