Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkel-/woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
46658
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46658

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bebouwing in "wederopbouwstijl", samengesteld uit imitatieve varianten of geïnterpreteerde benaderingen van de lokale 18de-eeuwse Franse Lodewijkstijlen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkel- woonhuizen

Diestsestraat 43-47, 43C (Leuven)
Bebouwing in wederopbouwstijl, samengesteld uit imitatieve varianten of geïnterpreteerde benaderingen van de lokale 18de-eeuwse Franse Lodewijkstijlen.