Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Geheel van 19de-eeuwse arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46672
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46672

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Molenstraat nrs. 143-151/ nrs. 153-155 + Weidestraat nrs. 428-442. Geheel van lage 19de-eeuwse arbeidershuisjes verspreid op een terrein tussen de Molen- en de Weidestraat. De nrs. 153-155 staan aangeduid op de Poppkaart (ca. 1842) en hebben eventueel een oudere kern. De huisjes werden vroeger aangeduid als "Munt" in de betekenis van een hoop kruipuitjes, kleine huisjes zonder tuin. HedenAanduiding van

Is de vaststelling van

Geheel van arbeiderswoningen

Molenstraat 143-155, Weidestraat 428-432 (Brugge)
Geheel van lage 19de-eeuwse arbeidershuisjes verspreid op een terrein tussen de Molen- en de Weidestraat.