Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 46686   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46686

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sterk op elkaar gelijkende gesloten hoeven uit de 19de eeuw, opgetrokken uit baksteen en arduin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeven

Bormansstraat 46-48 (Landen)
Sterk op elkaar gelijkende gesloten hoeven uit de 19de eeuw, opgetrokken uit baksteen en arduin.