Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46686
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46686

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sterk op elkaar gelijkende gesloten hoeven uit de 19de eeuw, opgetrokken uit baksteen en arduin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeven

Bormansstraat 46-48 (Landen)
Sterk op elkaar gelijkende gesloten hoeven uit de 19de eeuw, opgetrokken uit baksteen en arduin.