Beschermd monument

Hagenbroekshof: woning met huiskapel en poortgebouw met toegangsbrug

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden
ID: 4669   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4669

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-1995  ID: 2942

Beschrijving

De bescherming omvat de woning met huiskapel en het poortgebouw met toegangsbrug van het Hagenbroekshof.Waarden

Het woonhuis met huiskapel en het poortgebouw met toegangsbrug van het Hagenbroekshof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architecturale waarde: als voorbeeld van een 19de-eeuws landhuis gebouwd op een 17de-eeuws hof, waarvan de kapel en de toegangspartij bewaard bleef.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hagenbroekshof

Hondsstraat 28 (Lier)
Volgens mondelinge overlevering voormalig refugiehuis van een niet nader bepaald klooster. Volledig omgracht en deels beboomd domein van circa 1 hectare.