Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46710
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46710

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 74. Hoeve met XX a-uitzicht. Losstaande, lage verankerde baksteenbouw, onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een deels gekasseid erf. W.-erfoprit (gekasseid) gemarkeerd door ijzeren hek. Aan de straat gelegen boerenhuis (ten W. van het erf), beschaduwd door linde; drie trav. en één bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat, zwarte pannen). Sobere bakstenen lijstgevel, verlevendigd doorAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Pater Ver Eeckestraat 74 (Izegem)
Hoeve met uitzicht uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Losstaande, lage verankerde baksteenbouw, onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een deels gekasseid erf.