Beschermd monument

Rijksweldadigheidskolonie: kapel Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Beschermd monument van 28-01-1999 tot heden
ID: 4673   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4673

Besluiten

Rijksweldadigheidskolonie: hoofdgebouw, gevangenisgebouwen, hoeve, kerk en schoolgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 28-01-1999  ID: 3373

Beschrijving

De bescherming omvat de kapel Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.


Waarden

Kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gevangeniscomplex waarvan de oorsprong teruggaat tot 1823 en dat voor het Vlaams Gewest een uniek en intact voorbeeld is van de opbouw en inrichting van een 'onvrije' weldadigheidskolonie. De verschillende gebouwen, hoewel intern aangepast, geven een duidelijk beeld van de evolutie van het strafwezen van de 19de eeuw tot heden.
Kerk opgericht in 1899 in neogotische stijl met een merkwaardig en zeldzaam interieur.

sociaal-culturele waarde

De Rijksweldadigheidskolonie is een relatief intact voorbeeld van de uitvoering van een sociale wetgeving, die zijn oorsprong vindt in de periode van de Koninklijke Nederlanden en die verder evolueerde bij het ontstaan van Belgiƫ. De uitvoering van die wetgeving heeft zijn repercussies naar een specifieke inrichting van een gebied en naar een specifieke inplanting van een aantal gebouwen die bepalend zijn voor het algemeen beeld van de kolonie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Kapelstraat 9 (Merksplas)
Eclectisch kerkgebouw met ten dele ingebouwde toren geflankeerd door hoektorentjes, van 1891 door architect V. Besme, heden polyvalente zaal.