Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Polderhoeve De Stelle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46732
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46732

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klemskerkestraat nr. 1. Achterin gelegen polderhoeve zogenaamd "De Stelle". 19de-eeuwse hoeve met losstaande, deels witgekalkte bestanddelen met aanpalende nieuwe stallingen. Ten westen van het erf, boerenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Polderhoeve De Stelle

Klemskerkestraat 1 (Gistel)
19de-eeuwse hoeve met losstaande, deels witgekalkte bestanddelen met aanpalende nieuwe stallingen. Ten westen van het erf, boerenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw.