Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Seinwachtershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46735
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46735

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lichterveldestraat nr. 117. Seinwachtershuis, blijkens het kadaster in 1899 gebouwd door de "domeinen van de staat" op de spoorlijn 63, Oostende-Torhout-Ieper (geopend in 1873, nu op grondgebied Kortemark in gebruik als fietspad). Sobere spoorwegarchitectuur, volume herkenbaar als seinwachtershuis. Roodbakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkrAanduiding van

Is de vaststelling van

Seinwachtershuis

Lichterveldestraat 117 (Kortemark)
Lichterveldestraat nr. 117. Seinwachtershuis, blijkens het kadaster in 1899 gebouwd door de "<italic>domeinen van de staat</italic>" op de spoorlijn 63, Oostende-Torhout-Ieper (geopend in 1873, nu op grondgebied Kortemark in gebruik als fietspad). Sobere spoorwegarchitectuur, volume herkenbaar als seinwachtershuis. Roodbakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkr