Beschermd monument

Afspanning 't Plezant

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden
ID: 4679   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4679

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-1995  ID: 2942

Beschrijving

De voormalige afspanning, zogenaamd 't Plezant, is beschermd als monument.Waarden

De afspanning ‘’t Plezant’ is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische, historische, in casu architecturale en volkskundige waarde:
Als voorbeeld van een 18de-eeuwse afspanning met een voor die periode karakteristieke gevel met fronton.

volkskundige waarde

historische, historische, in casu architecturale en volkskundige waarde:
Als voorbeeld van een 18de-eeuwse afspanning met een voor die periode karakteristieke gevel met fronton.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Afspanning 't Plezant

Kesselsesteenweg 98 (Lier)
Alleenstaand huis van negen traveeën en één bouwlaag onder zadelda, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.