Afspanning 't Plezant

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Kesselsesteenweg
Locatie Kesselsesteenweg 98 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/215.1
  • OA000501

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning 't Plezant

Kesselsesteenweg 98, Lier (Antwerpen)

Alleenstaand huis van negen traveeën en één bouwlaag onder zadelda, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige afspanning, zogenaamd 't Plezant, is beschermd als monument.

Waarden

De afspanning ‘’t Plezant’ is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

historische, historische, in casu architecturale en volkskundige waarde:
Als voorbeeld van een 18de-eeuwse afspanning met een voor die periode karakteristieke gevel met fronton.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.