Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46790
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46790

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaand eclectisch burgerhuis met neotraditionele inslag uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd kunstleien zadeldak, nok parallel aan de straat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Kruisstraat 59 (Grimbergen)
Alleenstaand eclectisch burgerhuis met neotraditionele inslag uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd kunstleien zadeldak.