Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46794
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46794

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwd in de 17de eeuw in traditionele bak- en zandsteenstijl. Zand- en ijzerzandstenen sokkel afgezet met een kwartrond profiel; gewijzigde deur- en vensterindeling.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Hubertus en Sint-Luciaparochie met tuin

Neerstraat 9 (Haacht)
Pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de eeuw met zand- en ijzerzandstenen plint, meermaals verbouwd, met omgrachte tuin van circa 30 are (ringgracht inbegrepen); geknotte zomereiken en relicten van oude beuken- en haagbeukenhaag langs de ringgracht; sporen van landschappelijke aanleg.