Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Achteringelegen hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46796
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46796

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Leenbosstraat nr. 20. Achteringelegen hoeve in zijn huidige bestanddelen daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw: losse, lage bakstenen bestanddelen onder rode pannen zadeldaken, L-vormig opgesteld rondom het erf. De hoevesite is als dusdanig reeds aangegeven op een kaart van 1760 als omwalde hoeve met drie losse bestanddelen. In het gevelveld, twee rondboogvenstertjes. Ten westen vanAanduiding van

Is de vaststelling van

Achteringelegen hoeve

Leenbosstraat 20 (Kortemark)
Leenbosstraat nr. 20. Achteringelegen hoeve in zijn huidige bestanddelen daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw: losse, lage bakstenen bestanddelen onder rode pannen zadeldaken, L-vormig opgesteld rondom het erf. De hoevesite is als dusdanig reeds aangegeven op een kaart van 1760 als omwalde hoeve met drie losse bestanddelen. In het gevelveld, twee rondboogvenstertjes. Ten westen van