Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46808
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46808

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lodistraat nrs. 5-9. Eenheidsbebouwing van voorheen vier verankerde, bakstenen arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken en met een met cement bezette plint. Volgens het kadaster is woning nr. 5 reeds gebouwd in 1892 en worden de nrs. 7 en 9 gebouwd in 1901. Tussen nr. 5 en nr. 7 later tussengevoegd volume van twee traveeën cf. onderbroken ritmering en gewijzigde opAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Lodistraat 5-9 (Oostkamp)
Lodistraat nrs. 5-9. Eenheidsbebouwing van voorheen vier verankerde, bakstenen arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken en met een met cement bezette plint. Volgens het kadaster is woning nr. 5 reeds gebouwd in 1892 en worden de nrs. 7 en 9 gebouwd in 1901. Tussen nr. 5 en nr. 7 later tussengevoegd volume van twee traveeën cf. onderbroken ritmering en gewijzigde op