Beschermd monument

Sint-Odradakapel

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 4681   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4681

Besluiten

Kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3831

Beschrijving

De Sint-Odradakapel is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Odradakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Devotiekapellen, gewijd aan een patroonheilige en daterend van rond vorige eeuwwisseling, als getuigen van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en als uiting van een historische, intense volksdevotie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Odradakapel

Dorp zonder nummer (Herselt)
Baksteenbouw met knipvoeg, op rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting onder zadeldak, uit het begin van de 20ste eeuw.