Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46822
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46822

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vlamingenstraat nr. 129. Typische interbellumwoning. Lijstgevel getypeerd door contrasterend kleurgebruik cf. rode en gele baksteen. Rechtertravee gemarkeerd door omlijsting van gele baksteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellumwoning

Vlamingenstraat 129 (Menen)
Vlamingenstraat nr. 129. Typische interbellumwoning. Lijstgevel getypeerd door contrasterend kleurgebruik cf. rode en gele baksteen. Rechtertravee gemarkeerd door omlijsting van gele baksteen.