Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46849
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46849

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbel boerenhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak (pannen), daterend uit einde 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Brikstraat 11 (Herne)
Dubbel boerenhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak, daterend uit einde 19de eeuw.