Stadspoorten Bovenpoort en Zandpoort

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Zandstraat, Bovenrij
Locatie Bovenrij zonder nummer, Zandstraat zonder nummer (Herentals)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13011/102.1
  • 4.01/13011/103.1
  • OA000246
  • OA000247

Is de omvattende bescherming van

Stadspoort Bovenpoort

Bovenrij zonder nummer, Herentals (Antwerpen)

Opklimmend tot vóór 1361 en overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling.

Stadspoort Zandpoort

Zandstraat zonder nummer, Herentals (Antwerpen)

Overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling, opklimmend tot vóór 1400.

Beknopte karakterisering

Typologiestadspoorten
Datering14de eeuw

Beschrijving

De bescherming omvat de Bovenpoort en de Zandpoort.

Waarden

De Bovenpoort en Zandpoort zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.