Beschermd monument

Stadspoorten Bovenpoort en Zandpoort

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

ID: 4685   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4685

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1936  ID: 11

Beschrijving

De bescherming omvat de Bovenpoort en de Zandpoort.Waarden

De Bovenpoort en Zandpoort zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Stadspoort Bovenpoort

Bovenrij zonder nummer (Herentals)
Opklimmend tot vóór 1361 en overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling.


Stadspoort Zandpoort

Zandstraat zonder nummer (Herentals)
Overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling, opklimmend tot vóór 1400.