Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenvoudige modernistische villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46856
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Modernistische villa kadastraal geregistreerd in 1947.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenvoudige modernistische villa

Kwadeplasstraat 46 (Sint-Genesius-Rode)
Modernistische villa op een hellend, beboomd terrein, kadastraal geregistreerd in 1947 met uitbreidingen in 1951 en naar ontwerp van architect Spreutels in 1988.