Oude begraafplaats

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Mechelsesteenweg
Locatie Mechelsesteenweg zonder nummer (Lier)
Alternatieve naam Oud Kerkhof

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/219.1
  • OA000505

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oude begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer, Lier (Antwerpen)

Op het Oud Kerkhof, dat in 1787 in gebruik werk genomen, bleef de toegangspoort met hekwerk, het monumentale kruisbeeld met Christus en enkele monumentale grafmonumenten bewaard.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de oude begraafplaats, bestaande uit de toegangspoort met hekwerk, het monumentale kruisbeeld met Christus en enkele monumentale grafmonumenten.

Waarden

Het oude kerkhof: toegangspoort met hekwerk, het monumentale kruisbeeld met Christus en de grafmonumenten van de familie Verberckt-Eyskens, van de familie Avontroodt en Vos, van de familie Cools-van de Wijngaert, van Elisabeth Augustinus en van Anton Bergmann is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architecturale waarde:
Respectievelijk als hoofdelementen van het in 1787 aangelegde kerkhof en als voorbeelden van uitzonderlijk fraai uitgewerkte grafmonumenten.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.