Beschermd monument

Wegkapel

Beschermd monument van tot heden

ID
4687
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4687

Besluiten

Kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3831

Beschrijving

De wegkapel is beschermd als monument.Waarden

De wegkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Devotiekapellen, gewijd aan een patroonheilige en daterend van rond vorige eeuwwisseling, als getuigen van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en als uiting van een historische, intense volksdevotie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegkapel

Hooilaar zonder nummer (Herselt)
Kleine wegkapel toegewijd aan Maria, gelegen op een beboomd en omhaagd perkje in de bocht nabij de Ramselsesteenweg.