Beschermd monument

Kasteel Ter Elst

Beschermd monument van 05-01-1973 tot heden (voorlopige opheffing)

ID
4688
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4688

Besluiten

Kasteel ter Elst en omgevende slotgrachten
voorlopige opheffingsbesluiten: 06-01-2021  ID: 14962

Kasteel Ter Elst en omgevende slotgrachten
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-1973  ID: 626

Beschrijving

Deze bescherming betreft het kasteel Ter Elst met de omgevende slotgrachten.

Deze bescherming werd voorlopig opgeheven omwille van het algemeen belang (o.a. het vermijden van een dubbele bescherming) bij ministerieel besluit van 6 januari 2021. Parallel hieraan werd de kasteelsite voorlopig beschermd als monument met een ruimer toepassingsgebied bij ministerieel besluit van 6 januari 2021.Waarden

Het kasteel Ter Elst met de omgevende slotgrachten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Ter Elst

Ter Elstlei zonder nummer (Duffel)
Eén der oudste gebouwen in de provincie Antwerpen; oorsprong opklimmend tot de verre middeleeuwen.