Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning van 1753

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46892
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46892

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige dorpswoning met één verdieping opgetrokken uit bak- en breuksteen, voorzien van het opschrift SEBASTIEN/ PlERRE/ 1753.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning van 1753

Hoegaardsesteenweg 12 (Bierbeek)
Eenvoudige dorpswoning met één verdieping opgetrokken uit bak- en breuksteen, uit 1753.