Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven Rachierhof en Denonville: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-02-2000 tot heden

ID
469
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/469

Besluiten

Rachierhof met bakhuis, hoeve Denonville en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-2000  ID: 3534

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de hoeven Rachierhof en Denonville, bestaande uit de omliggende boomgaard, weiland en akkers met sporen van oude veldwegen.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de hoeven Rachierhof en Denonville is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als direct visuele relatie, rekening houdend met de specifieke omgeving van de hoeve-uitbatingen en met het aangrenzende beschermde landschap van het Meerdaalwoud. Omliggende boomgaard, weiland en akkers met sporen van oude veldwegen behoren niet alleen tot het historisch areaal maar vormen tevens beeldbepalende omgevingselementen die een cruciale bijdrage leveren tot de herkenbaarheid en definiëring van deze middelgrote vierkantshoeven uit de vruchtbare leemstreek.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Denonville

Bevekomsestraat 82 (Bierbeek)
De hoeve Denonville kan worden getypeerd als een gesloten vierkantshoeve met laat-classicistische inslag, opgetrokken in baksteen met gebruik van kalksteen voor omlijstingen en hoekblokken en afgedekt met pannen zadeldaken.


Hoeve Rachierhof

Oude Geldenaaksebaan 44 (Bierbeek)
Ontginningshoeve, in oorsprong eigendom van de cisterciënzerinnen abdij van Valduc.