Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Janshospitaal - Zusterklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46922
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46922

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Zusterklooster (8). Tot op heden in gebruik als klooster van de hospitaalzusters van Sint-Jan. Twee ongelijke vleugels van achter elkaar liggende bakstenen gebouwen van twee bouwl. onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Ten Z.O. begrensd door de Reie, ten Z.W. door de Reie-arm, ten N.O. palend aan de Z. ziekenzaal, ten N.W. aan een binnenplein. Kloostergebouwen vanaf 1539 opgerAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Janshospitaal - Zusterklooster

Mariastraat 44 (Brugge)
Tot op heden in gebruik als klooster van de hospitaalzusters van Sint-Jan. Twee ongelijke vleugels van achter elkaar liggende bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Ten zuidoosten begrensd door de Reie, ten zuidwesten door de Reie-arm, ten noordoosten palend aan de zuidelijke ziekenzaal, ten noordwesten aan een binnenplein.