Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46930
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46930

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 2. Oorspronkelijk omwald hoevetje met losse, lage bestanddelen rondom een deels begrint, deels begraasd erf met gele bakstenen stoepen in visgraatverband voor het boerenhuis. Ten Z. bereikbaar via begrinte erfoprit. Rondom afgezoomd met doornhaag. Moestuintje voor het boerenhuis, vaalt achter het boerenhuis. Ten O., rest van omwalling afgezoomd met geknotte populieren. Ten N. van het erf, boAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Spaarpotweg 2 (Poperinge)
Oorspronkelijk omwald hoevetje met losse, lage bestanddelen rondom een deels met grint bedekt, deels met gras begroeid erf, met een boerenhuis uit 1758.