Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Sans Souci

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46935
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46935

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden semi-gesloten voormalige hoeve met geplaveide binnenplaats, uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Sterckshof

Kardinaal Sterckxlaan 17-19, Pastoriestraat 4-6 (Meise)
Voorheen ruime gesloten hoeve, ontstaan uit het Hof van Oppem dat aan de basis lag van de ontwikkeling van Oppem. Het huidige gebouwenbestand klimt op tot de 19de eeuw. De benaming werd ontleend aan kardinaal Sterckx wiens familie het hof verwierf in de 19de eeuw en het vergrootte tot een gesloten hoeve.