Beschermd monument

Rijksweldadigheidskolonie: gevangenisgebouwen

Beschermd monument van 28-01-1999 tot heden
ID: 4695   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4695

Besluiten

Rijksweldadigheidskolonie: hoofdgebouw, gevangenisgebouwen, hoeve, kerk en schoolgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 28-01-1999  ID: 3373

Beschrijving

De bescherming omvat de gevangenisgebouwen tussen hoofdgebouw en kerk van de Rijksweldadigheidskolonie.


Waarden

De gevangenisgebouwen tussen hoofdgebouw en kerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gevangeniscomplex waarvan de oorsprong teruggaat tot 1823 en dat voor het Vlaams Gewest een uniek en intact voorbeeld is van de opbouw en inrichting van een 'onvrije' weldadigheidskolonie. De verschillende gebouwen, hoewel intern aangepast, geven een duidelijk beeld van de evolutie van het strafwezen van de 19de eeuw tot heden.

Gevangenisgebouwen opgericht in 1875. Ondanks aanpassing van het dak bleef de oorspronkelijke architectuur bewaard.

sociaal-culturele waarde

De Rijksweldadigheidskolonie is een relatief intact voorbeeld van de uitvoering van een sociale wetgeving, die zijn oorsprong vindt in de periode van de Koninklijke Nederlanden en die verder evolueerde bij het ontstaan van België. De uitvoering van die wetgeving heeft zijn repercussies naar een specifieke inrichting van een gebied en naar een specifieke inplanting van een aantal gebouwen die bepalend zijn voor het algemeen beeld van de kolonie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Slaappaviljoenen

Steenweg op Wortel 1A (Merksplas)
Vier identieke vrijstaande bakstenen gebouwen van elk dertien traveeën en twee bouwlagen, onder plat dak sinds de jaren 1950.